logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

WiFi sistemi

Sastavni deo lokanih mreža su i WiFi ruteri koji se žično povezuju na aktivne elemente mreže switch-eve i bežičnim putem komuniciraju sa krojnjih korisnicima mobilnim telefonima, laptop računarima, kamera,… WiFi tehnologija je jako zastupljena u svim stambenim i poslovnim objektima jer nam pruža mobilnost korišnja interneta.

 

Osim klasičnih WiFi rutera za specifične prenose bežičnim putem koriste se i ruteri point-to-point, kao i point-to-multi-point, koji imaju funkciju bežičnog prenosa podataka izmedju 2 ili više udaljenjih lokacija.

WiFi tehnologija je jako zastupljena u svim stambenim i poslovnim objektima jer nam pruža mobilnost korišnja interneta.