logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Kontrola stražarske službe

Kontrola stražaske službe prestavlja jedan specifičan sistem namenjen za kontrolu radnika obezbedjenja na objektima gde radnik obezbedjenja ima obavezu obilaska objekta ili delova objekta.

 

Princip funkcionisanja je da se unutur kompleksa štićenog prostora tagovima obeleže unapred definisanje putanje i ček pozicije koje radnik obezbedjenja mora da obiđe. Obezbenje pri polasku u obilazak prvo se čekira u kućici i nakon toga obilazeći unapred definisanu rutu se čekira na postavljene tagove.

 

Svaki obilazak se čuva u palici sa memorijom dogadjaja ili na serveru koji se sinhronizuje sa palicom i šalje nadredjenom putem emaila. Ovim sistemom se obezbedjuje kontrola radnika obezbedjenja gde se zaštita objekta diže na veći nivo.

Ovim sistemom se obezbeđuje kontrola radnika obezbeđenja gde se zaštita objekta diže na veći nivo.