logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Dojava požara

Sistemi za automatsku detekciju i dojavu požara, kao delovi integralnog sistema zaštite od požara, ima za cilj pravovremeno i brzo otkrivanje, javljanje i alarmiranje požara u njegovim ranim fazama. Na taj način minimizira opasnost od požara za prisutne ljude, objekat i njegovu sadržinu.

Pravovremeno i brzo otkrivanje, javljanje i alarmiranje požara u njegovim ranim fazama