logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja sastavni deo svakog modernog objekta, koji za potrebu ima medjusobno povezivanje mrežni uredjaj i komunikaciju sa internetom. Godinama unazad računarska i telefonska instalacija se izrađuje istovremeno mrežnim kablovima i završavaju na jednom zbirnom mestu rek ormaru. Takav način kabliranja, zove se strukturno kabliranje i povećava mogućnosti, da na jednom mrežnom priključku u zavisnosti od potreba, može biti računar, mrežni štampač, IP telefon, kamera ili bilo koji drugi mrežni uređaj.

 

U rek ormaru celokupna instalacija se završava na patch panel -u i patch kablovima dalje ranžira do aktivnih uređaja ( rutera, switch-eva, server… ). Sa druge strane kablovi se završavaju u utičnicama na zidu ( RJ45 ) odakle se patch kablovima povezuju sa nekim od mrežnih uredjaja.

Elementi Sistema strukturnog kabliranja su:
• Instalacioni kablovi (bakarni mrežni UTP/FTP/STP/SFTP cat5 / cat6 / cat6a / cat7 / cat8 i optički singlmodni / multivodni)
• Telekominikacione utičnice
• Konektori (RJ-45)
• Spratni razdelnici (patch paneli)
• Prespojni (patch) kablovi
• Telekomunikacioni ormari

Povećava mogućnosti, da na jednom mrežnom priključku može biti računar, mrežni štampač, IP telefon, kamera ili bilo koji drugi mrežni uređaj.