logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Hotelski sistemi

Hotelski sistemi predstavljaju povezivanje više hotelskih sistema u jedinstvenu celinu, čime dobijamo centralno upravljanje sistemima sa jedne lokacije. Jedan od osnovnih hotelskih Sistema je sistem kontrole pristupa prilagođen hotelskoj nameni, gde se uz menadžment hotela dobija daljinski nadzor i upravljanja resursima u hotelskim sobama, uz poštovanje privatnosti, udobnosti i bezbednosti samih gostiju hotela.

 

Centralni hotelski softver za kontrolu i upravljanje sobama, može biti povezan sa drugim hotelskim sistemima, čime se dobijamo ogromne uštede kroz smanjenje potrošnje električne energije, pre svega zahvaljujući kontroli osvetljenja i HVAC sistema. Podaci iz soba se u realnom vremenu šalju u centralni softver, pa samim tim u svakom trenutku možete znati da li je gost u sobi, da li je izrazio želju za nekom dodatnom uslugom ili ne želi da ga uznemiravate. Možete daljinski upravljati rasvetom u svakoj sobi, kao i uticati na temperaturu u sobi.

 

Zahvaljujući centralizovanom rešenju, njegovoj integraciji sa drugim sistemima i dostupnosti putem interneta, gost je u mogućnosti i da se automatski odjavi iz hotela, kao i da produži boravak u hotelu bez odlaska na recepciju.

Povezivanje više hotelskih sistema u jedinstvenu celinu, čime dobijamo centralno upravljanje sistemima sa jedne lokacije.