logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Kontrola prolaska

Sistem kontrole prolaska su jedan vid Sistema kontrole pristupa ili u kombinaciji sa kontrolom pristupa čine kompletan sistem. Pod ovim sistemom se podrazumevaju roto vrata, razne barijere, rampe, klizne kapije, potapajući stubići, metal detektor vrata, skeneri prtljaga…

 

Praktično oni su fizičke barijere, koje u kombinaciji sa elektronikom sprečavaju neovlašćen prolazak u štićeni prostor. Ovi sistemi spadaju u sisteme mehaničke zaštite.

 

U kombinaciji sa sistemima kontrole pristupa, video nadzora, interfonskih sistema predstavljaju složeni sistem mehaničko-tehničke zaštite.

Pod ovim sistemom se podrazumevaju roto vrata, razne barijere, rampe, klizne kapije, potapajući stubići, metal detektor vrata, skeneri prtljaga…