logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Kontrola pristupa

Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizičku zaštitu zgrada ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa – ulaza ili prolaza – isključivo ovlašćenim osobama. Pristup se omogućuje ili sprečava automatskim delovanjem sistema, najčešće na tzv. električne brave koje se ugrađuju u vrata.

 

Uloga Sistema kontrole pristupa je da napravi restriktivne prostorei omogući prolaz kroz štićena vrata samo onom kojim ima autorizovan pristup. Najčešća autorizacija je personalizovana ID kartica, ali se koriste i mobilni telefoni, otisak prsta, prepoznavanje lica …

 

Kontrola pristupa jedan je od najvažnijih osnovnih elemenata sistema tehničke zaštite. Sva učitavanje se beleže na serveru na kojem je instaliran softver za kontrolu pristupa i učitavanjem iz baze podataka moguće imati totalne izveštaje o kretanju svi autorizovanih korisnika sistema.

Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa - ulaza ili prolaza - isključivo ovlašćenim osobama.