logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Integracija sistema

Globalni svetski trend je integracija sistema, tj. spajanje što više sistema u jedan jedinstven sistem putem kojeg se administriraju, upravljaju i prate svi integrisani sistemi.

 

Ovim dobijamo mogućnost centralizovanog upravljanja putem jednog softver. Pod integracijom se podrazumeva hardversko softverska platforma koja može da kuminicira sa više sistema kako istog tako i različitog proizvođača.

 

Najčešći prikaz integracije sistema su grafičke mape na kojima se nalaze svi elementi svi integrisanih sistema čije su medjusobne zavisnosti jasno definisane u vremenskim zonama i čija za posledicu aktivacije jednog od elemenata sistema imaju dejstvo na druge elemente istog ili drugog sistema. Sistemu koji mogu da se integrišu su sistem video nadzora, alarmni sistem, sistem kontrole pristupa, sistem ozvučenje, sistem automatske dojave požara, interfonski sistemi.

 

Moguća je integracija putem specijalnih protokola gore pomenutih sistema sa sistemi ventilacije grejanja i hladjenja, osvetljenja, …

Pod integracijom se podrazumeva hardversko softverska platforma koja može da kuminicira sa više sistema kako istog tako i različitog proizvođača.