logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Detekcija gasa

Kao i sistem dojave požara system za detekciju gasova ima preventivnu funkciju, tj. rano otkrivanje prisustva gasa u vazduhu i alarmiranje u tom slučaju.

 

Sistem se sastoje od centrale i raznih tipova detektora detektora. U zavisnosti od senzora može se detektovati: metan, monoksid, CO gas, butan, ugljen monoksid, benziska isparavanja, kao i ostali otrovni i eksplozivni gasova.

 

Sistem detekcije gasa je instalira u posebnim objektima u kojima se očekuje prisustvo nekog od gasova.

U zavisnosti od senzora može se detektovati: metan, monoksid, CO gas, butan, ugljen monoksid, benziska isparavanja, kao i ostali otrovni i eksplozivni gasova.