logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Evidencija radnog vremena

Sistem evidencije radnog vremena se sastoji od servera sa instaliranom softverskom aplikacijom, bazom podataka i terminalnih čitača. Svaki zaposleni je u obavezi da se pri dolasku na posao, odlasku sa posla, kao i odlasku na pauze, teren učita, čime se u sistemu beleži vreme provedeno na poslu, kašnjenje, prekovremeni sati.

 

Sistem automatski pravi tabelu i statistiku vremena provedenog na poslu. Svrha ovog sistema je kontrola zaposlenih u cilju poboljšanja efikasnosti rada, bolje radne discipline i na kraju automatizacije obračuna plata.

Svrha ovog sistema je kontrola zaposlenih u cilju poboljšanja efikasnosti rada, bolje radne discipline i na kraju automatizacije obračuna plata.