logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

IP telefonija – VoIP

IP telefonija ili VOIP je u stvari prenos govornog signala kroz računarsku mrežu. Kao prenosni medijum se koriste mrežni kablovi koji predstavljaju strukturno kabliranje. U kombinaciji sa drugim multimedijalnim sadržajima predstavlja osnovu multiservisnih mreža, pa stoga veliki mobilni operateri ubrzano prebacuju svoje telefonske mreže na IP telefoniju.

 

Uvodjenjem VOIP-a došlo je do smanjenja troškova zbog korišćenja internet protokola, dobila se jednostavna i brza interna komunicija. VOIP danas pretstavlja nezaobilazan sistem u svakoj poslovnoj firmi, kako pri internernoj komunikaciji izmedju zaposlenih tako i na nivou medjunarodne i lokalnoj komunikaciji.

VOIP danas pretstavlja nezaobilazan sistem u svakoj poslovnoj firmi