logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Optička infrastruktura

Pod optičkom infrastrukturom se podrazumeva razvod optičkih kablova kako spoljšnjih tako i unutrašnjih unutar jedno ili više objekata. Razvojem optičkih kablova omogućene su velike brzine u računarskim mrežama. Optički kabl je medijum za prenos signala gde se na mestu predaje električni signal pretvori u svetlost i takav se prostire kroz optička vlakna, a na mestu prijema se svetlost vraća u električni signal.

 

Uvodjenjem optike do svakog stana dobija se FTTH mreža koja povezuje sve korisnike sa internet provajderima koji kroz dati medijum mogu da obezbede skoro pa neograničene brzine protoka. Optika je našla primenu i u lokalnim mrežema kao magistralni vod izmedju rek ormara unutar jednog objekta.

Razvojem optičkih kablova omogućene su velike brzine u računarskim mrežama.