logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Alarmni sistemi

Ljudska potreba a samim tim i svakog od nas je obezbedjenje svoje lične bezbednosti i sigurnosti, kao i obezbeđenje privatne imovine. Upravo u tu svrhu se koriste alarmni sistemi. Sa funkcionalnog aspekta alarmni sistem predstavlja signalizaciju nelegalnog ulaska u štićeni prostor i najvažniji je bezbednosni sistem.

 

Alarmni sistem se sastoji od:

Alarmne mikro procesorske centrale, koja u zavisnosti od potreba i veličine objekta ima određeni broj particija i zona. Pod particijom se podrazumeva upravljanje zasebnim celinama u sklopu jedne alarmne centrale. Zona je jedan od detektora, tj. svaki detektor u sistemu je jedna zona.
Alarmni sistemi obezbeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlašćenog pristupa objektu, uz pomoć mreže detektora pokreta i zvuka, ali evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.
Tastatura je element kojim se upravlja celim sistemom. Može biti touch schreen, sa LCD displejom ili bez njega. Upravljanje sistemom je moguće i putem aplikacije sa mobilnog telefona, tableta ili računara.
Detektora pokreta – infra crvenih senzora (dualni, quad, mikro talasni, …), koji predstavljaju javljače pokreta u štićenim prostorijama,
Detektora loma stakla, konstatuje I detektuje visoke frekvencije loma stakla, idelan za prostore sa dosta staklenih površina.
Magnetnih mikro prekidača, koji signaliziraju otvorenost/zatvorenost vrata i prozora,
Detektora za pokrivanje spoljnog perimetra u koji spadaju infra crvene barijere i spoljni infra crveni senzori,
Sirena unutrašnjih i spoljašnjih,
Javljača promene alarmnih stanja, koji mogu biti telefonski ili GSM/GPRS komunikator.

Ljudska potreba a samim tim i svakog od nas je obezbedjenje svoje lične bezbednosti i sigurnosti, kao i obezbeđenje privatne imovine.