logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Pasivna i aktivna mrežna oprema

Pod aktivnom mrežnom opremom se podrazumevaju aktivni uredjaji koji su sastavni deo lokalne računarske mreže, ovi uredjaji su switch-evi, ruteri, serveri, klijent računari, mrežni štampači i skeneri, WiFi-evi, … Oni upravljaju saobraćajem u mreži.

 

Gotovo svaki računar koji se koristi je sastavni deo neke lokalne mreže putem koje se može prenositi govor, slika, i bilo koji vid multimedije. Sam prenos može biti žični ili bežični.

 

Jako bitan faktor pri realizaciji poslovnih procesa svakog privrednog društva je odabir adekvatne računarske mreže i mrežne opreme, kako hardverskog tako i softverskog dela.

Jako bitan faktor svakog privrednog društva je odabir adekvatne računarske mreže i mrežne opreme, kako hardverskog tako i softverskog dela.