logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Sistemi javnog ozvučenja

Predstavlja sistem opšteg ozvučenja u objektima ili tako zvani 100V sistem, koji načelno služi da se u standardnim okolnostima putem njega pušta ambijentalna muzika, a u slučaju izbijanja požara ovaj sistem predstavlja jednu od izvršnih funkcija sistema dojave požara.

 

Naime, prilikom izbijanja požara u štićenom objektu na sistem javnog ozvučenja se pušta uniformna poruka koja obaveštava sve prisutne u objektu da napuste isti radi izbijanja požara. Osnovni elementi sistema su razni izvori zvuka (tuner, CD, MP3, USB, …), miksete, pojačala odgovarajućih snaga, atenuatori (koji služe za pojačavanje i smanjenje muzike u odredjenim prostorijama) i zvučnika različitih oblika (ugradni plafonski, nadgradne kutije, visećih, spoljnih horni,…) i snaga.

Osnovni elementi sistema su razni izvori zvuka (tuner, CD, MP3, USB, …), i zvučnika različitih oblika.