logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Licence i ISO standardi

Licence koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova

Licence koje izdaje Inženjerska komora Srbije

ISO standardi

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001

Sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ISO 27001

Sistem menadžmenta bezbednošću informacijama

ISO 27701

Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti