logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Procena rizika

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PRZLIP), predstavlja prvi korak u pružanju usluga privatnog obezbeđenja, kako logički tako i zakonski.

PRZLIP ima zadatak da identifikuje bezbednosne rizike (iz 11 oblasti) i da naloži (dodatno i predloži) konkretne mere, koje se moraju (u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju) primeniti prilikom zaključivanja ugovora o pružanju usluga privatnog obezbeđenja. Nije dozvoljeno da se zaključi ugovor koji ima mere manje nego naložene u PRZLIP.

Određivanje veličine opasnosti po korisnika usluga privatnog obezbeđenja po definisanim tačkama u skladu sa Standardom SPRS A.L2.003:2017, zahteva multidistiplinarni pristup uz primenu različitih metodstkih postupaka koji su najpogodniji za konkretan zahtev. Obrazovanje, stručnost i iskustvo službenika obezbeđenja – menadžera upravljanja rizicima, je preduslov za efikasnu primenu metodologije i adekvatno određivanje veličine opasnosti.

Rizici se identifikuju kvalitativnim ili kvantitativnim metodama, a sve u skladu sa Standardom SPRS A.L2.003:2017. Analiza i vrednovanje rizika se vrši kroz proračune u skladu sa matricama/tabelama koje su precizno definisane predmetnim Standardom.

Primenom mera koje se nalažu u Aktu o PRZLIP, identifikovani rizici treba da se dovedu do prihvatljivog nivoa rizika za korisnika usluga privatnog obezbeđenja.

PRZLIP se realizuje u saradnji sa predstavnicima pravnog lica koje je predmet procene (dostavljanje propisane dokumentacije, intervju, i dr), a vrše je licencirani službenici obezbeđenja – menadžeri upravljanja rizicima. Naši službenici obzebeđenja su tokom prethodnih godina izradili Akte o PRZLIP za više od 100 pravnih lica, uključujući objekte iz oblasti energetike (vetroparkovi, termoelektrane i proizvodnja elekto generatora), zdravstva (medicinski centri, kovid bolnice i fabrika vakcina), prehrambene industrije (fabrike prehramebnih proizvoda i fabrike osvežavajućih pića), vodosnabdevanja (gradski vodovodi), obrazovanja (osnovne, srednje škole, fakulteti), objekti od značaja za odbranu zemlje, petrohemijske industrije (fabrike veštačkog đubriva i beninske pumpe), građevinarstvo (građevinske firme niskogradnje i visokogradnje), sportski objekti (stadioni, sportske hale), saobraćaja (rečne luke), maloprodaje (tržni centri preko 150.000mkv, maloprodaja garderobe), finansija (banke, osiguravajuća društva) kao i iz mnogih drugih grana privrede.

Ponosni smo na činjenicu da su svi korisnici usluga postigli i održali nivo bezbednosti svojih pravnih lica na ciljanom nivou, kroz saradnju sa našom firmom.