logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

 

Planiranje sistema

Pri realizaciji projekta Sistema tehničke zaštite nakon izrade elaborate o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, drugi korak je planiranje Sistema tehničke zaštite. Procena rizika kategorizije odredjeni objekat i navede sisteme koji treba da se implementiraju. Planiranje je prvi korak ka kimplementaciji Sistema.

 

U planiranju se sagledava objekat u celosti radi se oraganizacija predvidjenih Sistema, odredjuju se tačne mikrolokacije elemenata Sistema, server sobe, monitoring centra…

 

Rezultat planiranja predstavlja projektni zadatak za projektovanje datih Sistema.

 

Firma TELESEC poseduje licencu za planiranje Sistema tehničke zaštite koju izdaje MUP Srbije.